Missionaire gemeentestichting in Oost-Duitsland

Type:
Short term
Location:
Schwerin - Germany

Duration:
Less than one month, 1-3 months, 6-12 months, 3-6 months

De beste plek voor gemeentestichting
Het (noord-)oosten van Duitsland, in de voormalige DDR, is een van de meest atheïstische gebieden ter wereld. Vroeger dacht ik altijd dat elk mens ergens wel een religieuze bewustzijn heeft. In onze deelstaat, Mecklenburg-Voorpommeren, twijfel ik daar ondertussen aan: alles wat met geloof en God te maken heeft, lijkt volledig irrelevant en ver weg van het dagelijks leven. Het lijkt wel, alsof ik over aliens praat...  

Bovendien is er een grote kloof tussen arm en rijk. Die kloof is na de val van de muur ontstaan. Er zijn rijke en arme wijken: De gesaneerde binnenstad en nieuwbouwwijken voor mensen met hoger inkomen, en op kleine afstand daarvan kilometerlange betonbouwwijken met veel sociale uitdagingen.

Maar juist in deze betonbouwwijken, waar anderen vooral problemen zien en waar het geloof helemaal vreemd geworden is, zien wij de beste plek voor Gods gemeente. We leven en werken in de Oost-Duitse Plattenbau, dat is onze roeping en onze passie. Niet is hoger, dan met Jezus onderaan te beginnen!   

Over ons (Schwerin)
Verbonden met de Freie evangelische Gemeinde en de European Christian Mission wonen wij sinds eind 2009 in Mueßer Holz, deel van een grote betonbouwwijk in Schwerin. Samen met de mensen uit onze wijk hebben we een lege hal tot een buurtcentrum omgebouwd, het Patchwork Center. Daar draaien we samen een café, werkplaats en textielbeurs. Bovendien organiseren we regelmatig familie- en straatfeesten. We houden erg van onze intensieve, dynamische en bonte gemeenschap, waar iedereen de kans krijgt, op zijn of haar tempo Jezus te ontdekken.

Wij zoeken jou, als je bereid bent...
…je comfort-zone te verlaten
…actief een nieuwe context (Duits, postcommunisme, achterstandswijk) te leren kennen
…niet alleen te werken, maar juist ook relaties op te bouwen
…moedig nieuwe dingen uit te proberen, fouten te maken

Wij bieden...
…actieve samenwerking in een multicultureel team
…enthousiaste begeleiding door een van onze fulltimers/gemeentestichters
…een intensieve duik in onze context
…leven en meedoen in onze dynamische gemeenschap

Bovendien krijg je de kans...
…onze werkwijze (missional-incarnational) in het dagelijks leven en in gesprekken te ontdekken
…op deze basis je gaven in te zetten (of te ontdekken)
…met ons naar wegen en vormen te zoeken, het geloof begrijpelijk te maken
…andere gemeentestichtings- en pioniersplekken in onze deelstaat te leren kennen

Heb je interesse?
…vind meer informatie op onze facebook-site (Patchwork Center), of
…bel op of app ons, om meer te ontdekken (zie onder), of
…kom langs, om een eerste indruk te krijgen...

Contact (Schwerin)
Christiaan Kooiman
christiaan.kooiman@ecmi.org
Tel. +49(0)170-7442421